Równoważenie obciążenia

Load balancer

Równoważenie obciążenia to oprogramowanie używane w sieciach komputerowych i infrastrukturach serwerowych do równomiernego rozkładania obciążenia na wiele serwerów lub zasobów.
Load balancer

Co to jest równoważenie obciążenia?

Server Load Balancing jest ważną strategią poprawy wydajności i niezawodności systemów informatycznych, zwłaszcza w kontekście stron internetowych, aplikacji i sieci. Spełnia kluczową rolę, umożliwiając równomierne rozłożenie żądań od użytkowników na serwery lub zasoby. Zapobiega to przeciążeniu serwerów i zapewnia płynne i niezawodne działanie usług.

ZAMÓW MODUŁ RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA ZA

7.80 €/mies*
ZAMÓW
* Ceny nie zawierają podatku VAT

Typy modułów równoważenia obciążenia

Istnieje kilka metod implementacji load balancing:

Round Robin

Prosta i skuteczna metoda, w której żądania rozdzielane są między serwery w kolejności ich dostępności. Każde nowe żądanie wysyłane jest do następnego dostępnego serwera na liście. Metoda ta jest skuteczna, jeśli serwery mają podobną wydajność.

Least Connections (z najmniejszą liczbą połączeń)

Żądanie wysyłane jest do serwera z najmniejszą bieżącą liczbą aktywnych połączeń. Pozwala to na równoważenie obciążenia serwerów o różnej wydajności. Jeśli wiele serwerów ma takie samo obciążenie, żądania zostaną równomiernie rozdzielone między nimi.

Source (na podstawie źródła)

Metoda ta wykorzystuje funkcję skrótu do mapowania adresu IP klienta na określony serwer. Żądania z tego samego źródła kierowane są do tego samego serwera. Jest to przydatne, jeśli chcesz utrzymać sesję dla klienta na tym samym serwerze lub zapewnić trwałe połączenie między nimi.

Który moduł równoważenia obciążenia serwera wybrać?

Jeśli zdecydujesz się na zakup modułu równoważenia obciążenia, weź pod uwagę oczekiwane obciążenie serwera przy jego wyborze i oceń swoje potrzeby zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wybierz metodę, która ma udokumentowaną historię niezawodności i odporności. Zwróć też uwagę na niezawodność i bezpieczeństwo transferu danych.

Jak działa równoważenie obciążenia?

Load Balancing wykorzystuje algorytmy, które analizują bieżące obciążenie zasobów i określają, do którego serwera należy skierować następne żądanie. Istnieje kilka podejść do równoważenia obciążenia:
  • Równoważenie na poziomie aplikacji: ta metoda równoważenia obciążenia sieci działa na poziomie aplikacji, analizując charakterystykę żądań i rozdzielając je między serwery zgodnie z ich charakterystyką.
  • Równoważenie na poziomie serwera: w tej metodzie równoważenie obciążenia serwera działa poprzez równomierne rozdzielanie żądań między wiele serwerów w celu zapewnienia równomiernego obciążenia i uniknięcia przeciążeń.
  • Globalne równoważenie obciążenia: w tym przypadku równoważenie obciążenia sieciowego bierze pod uwagę lokalizację klientów i kieruje ich do najbliższego serwera.
How work load balancer

Load Balancer firmy FOTBO

Własny sprzęt sieciowy

Nie wynajmujemy sprzętu sieciowego od innych dostawców. Dzięki temu nasi klienci otrzymują usługi najwyższej jakości i są niezależni od innych dostawców. Używamy również własnych adresów IP.

Sprzęt najnowszej generacji

Aby zapewnić maksymalną szybkość i odporność, używamy wyłącznie własnego, wiodącego na rynku sprzętu: - Serwery HP generacji G10 z wydajnymi procesorami Intel Xeon GOLD; - Pamięć RAM DDR4 z szybkimi dyskami NVMe.

Oprogramowanie OpenStack

Umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych z maksymalną odpornością na awarie. OpenStack to najlepszy wybór do orkiestracji i wdrażania chmury ze względu na jego programowalność, automatyzację i elastyczność.

Niezawodne europejskie centra danych

Korzystamy tylko z niezawodnych europejskich centrów danych. Wybieramy centra danych posiadające certyfikat TIER III+. Z dużym doświadczeniem, dużą liczbą klientów. Wysoki poziom i wysoka odporność na awarie.

Korzyści płynące z wyboru równoważenia obciążenia w chmurze

Lepsza wydajność

Systemy równoważenia obciążenia pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, z których każdy pracuje niemal do granic swoich możliwości.

Wysoka szybkość reakcji

Moduł równoważenia obciążenia serwera skraca czas potrzebny systemowi na odpowiedź na żądania użytkowników. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych i aplikacji, w których szybkość reakcji ma bezpośredni wpływ na zadowolenie użytkowników.

Większa niezawodność

Równoważenie obciążenia zmniejsza podatność systemu, czyniąc go mniej zależnym od awarii. Jeśli jeden serwer ulegnie awarii, pozostałe nadal przetwarzają żądania.

Równomierne równoważenie obciążenia

Równoważenie obciążenia serwera starannie rozdziela żądania i zadania między wiele serwerów i zasobów, zapobiegając przeciążeniom. Zapewnia to nieprzerwane działanie systemu.

Elastyczna skalowalność

Równoważenie obciążenia ułatwia skalowanie systemów tak bardzo, jak wymaga tego obciążenie. Nowe serwery mogą być dodawane bez zatrzymywania systemu. Sprawia to, że infrastruktura lepiej dostosowuje się do rosnących potrzeb i wymagań

Minimalizacja awarii

Moduł równoważenia obciążenia stanowi barierę dla wielu rodzajów awarii. Automatycznie monitoruje stan serwerów i przekierowuje żądania do sprawnych serwerów, gdy pojawiają się problemy. Zapewnia to stabilność i dostępność infrastruktury i aplikacji.

FAQ

Balanser obciążenia to urządzenie lub usługa sieciowa, która rozdziela ruch sieciowy między kilkoma serwerami lub zasobami w celu zapewnienia wysokiej dostępności, poprawy wydajności i odporności twojej infrastruktury.

Może zainteresuje Cię serwer VPS od Fotbo

SPRAWDŹ
vds