POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2023 r. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Serwisu oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób chroni Cię prawo. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu ulepszania Serwisu. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

InterpretacjaSłowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.DefinicjeDo celów niniejszej Polityki prywatności:
 • Konto to unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.
 • Firma (oznaczona jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszym Porozumieniu) odnosi się do LLC Podaon SIA (LV40103450338).
 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, które zawierają szczegółowe informacje na temat Twojej historii przeglądania tej strony oraz wiele innych funkcji.
 • Kraj to Łotwa
 • Urządzenie to dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Serwis odnosi się do strony internetowej.
 • Dostawca usług to każda osoba lub podmiot, który przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu usprawnienia działania Serwisu w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Serwisem, lub pomagania Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Serwisu.
 • Dane dotyczące użytkowania to dane gromadzone automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Serwisu lub z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do strony Fotbo.com, dostępnej pod adresem Fotbo.com
 • Ty to osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Serwisu lub korzystającą z niego albo firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Serwisu lub z niego korzysta.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowePodczas korzystania z naszego Serwisu możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub Twojej identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować m.in:
 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Dane dotyczące użytkowania
Dane dotyczące użytkowaniaDane dotyczące użytkowania gromadzone są automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzone strony naszego Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Gdy uzyskujesz dostęp do Serwisu z urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz Serwis lub gdy uzyskujesz dostęp do Serwisu z urządzenia mobilnego.Technologie śledzenia i pliki cookieUżywamy plików cookie i podobnych technologii do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Stosowane przez nas technologie śledzenia obejmują sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszego Serwisu. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:
 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. Jeśli nie ustawiłeś swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystać z plików cookie.
 • Pliki cookie flash. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie flash nie są kontrolowane przez te same ustawienia przeglądarki, co pliki cookie przeglądarki. Więcej informacji na temat usuwania plików cookie flash można znaleźć w sekcji „Gdzie mogę zmienić ustawienia, aby wyłączyć lub usunąć lokalne obiekty współdzielone?” dostępnej na stronie helpx.adobe.com
 • Sygnały nawigacyjne. Niektóre części naszego Serwisu i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które umożliwiają Firmie na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki strony (takie jak rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz sprawdzanie integralności systemu i serwera).
Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie usuwane są natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule dotyczącym polityki prywatności na stronie internetowej. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów opisanych poniżej:
 • Niezbędne / zasadnicze pliki cookie Typ: Sesyjne pliki cookie administrowane są przez: Nas Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych na stronie i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z ich kont. Bez tych plików cookie nie jest możliwe świadczenie żądanych usług, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie Typ: Trwałe pliki cookie administrowane są przez: Nas Cel: Te pliki cookie określają, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie na stronie.
 • Funkcjonalne pliki cookie nTyp: Trwałe pliki cookie administrowane są przez: Nas Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania ze strony, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta ze strony.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę wykorzystywania plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:
 • W celu udostępnienia i utrzymywania naszego Serwisu, w tym monitorowania korzystania z naszego Serwisu.
 • W celu zarządzania Twoim kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Serwisu. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zapewnić dostęp do różnych funkcji Serwisu dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i wykonanie umowy sprzedaży towarów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Ciebie lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • W celu skontaktowania się z Tobą: za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push z aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnością, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, o ile jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich realizacji.
 • W celu dostarczania Tobie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach, podobnych do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • W celu zarządzania Twoimi zapytaniami: obsługa i zarządzanie Twoimi zapytaniami kierowanymi do nas.
 • W celu transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, dywestycji, restrukturyzacji, reorganizacji, likwidacji lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego procesu, w którym przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszego Serwisu są jednym z przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszego Serwisu oraz skontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Podmiotom powiązanym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom powiązanym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów powiązanych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty powiązane obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, którymi zarządzamy lub które są z nami pod wspólną kontrolą.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym w celu oferowania określonych produktów, usług lub promocji.
 • Innym użytkownikom: Gdy udostępniasz swoje dane osobowe lub wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być udostępniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.
Przechowywanie Twoich danych osobowychFirma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli musimy zachować Twoje dane w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i wypełniania naszych umów prawnych i polityk. Firma będzie również przechowywać dane o użytkowaniu na potrzeby wewnętrznych analiz. Dane o użytkowaniu będą zasadniczo przechowywane przez krótszy okres, chyba że dane te zostaną wykorzystane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub funkcjonalności naszego Serwisu lub będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania danych przez dłuższy okres.Przekazywanie Twoich danych osobowychTwoje informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane są w biurach operacyjnych Firmy i w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane – i przechowywane – na komputerach znajdujących się poza Twoim województwem, krajem lub inną jurysdykcją administracyjną, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących na Twoim terytorium. Twoja akceptacja niniejszej Polityki Prywatności wraz z przekazaniem takich informacji stanowi Twoją zgodę na takie przekazanie. Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wdrożone odpowiednie środki kontroli, w tym środki bezpieczeństwa Twoich informacji i innych danych osobowych.Ujawnianie Twoich danych osobowychTransakcje biznesowe Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności. Porządek prawny W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej). Inne wymogi prawne: Firma może ujawnić Twoje dane osobowe, działając w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:
 • spełnienia obowiązku prawnego
 • ochrony i obrony praw lub własności Firmy
 • zapobiegania lub badania potencjalnego naruszenia w związku z Serwisem
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • ochrony przed odpowiedzialnością prawną
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowychBezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne metody ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasz Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów. Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, których nie obsługujemy. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub serwisy osób trzecich.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie. Zanim zmiany wejdą w życie, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną i/lub w widocznym miejscu w naszym serwisie, a także zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami: